Meteorologická stanica Poprad - Veľká

Meranie Radiácie: ionizujúce žiarenie β+γ

Ďalše experimentálne staníce: "RADMON"