Meteorologická stanica Poprad - Veľká

Meranie Radiácie - viac: Detekcia ionizujúceho žiarenia β+γ