Meteorologická stanica Poprad -Veľká

Aktuálne merania z hlavnej stanice - "1"

          10.03.2018 Nové Experimentálne meranie: Teploty a Vlhkosti Listov vo výške /115cm/, meranie Prízemnej Teploty /5cm/ nad zemou a Teplory a Vlhkosti Pôdy v hĺbke /10cm/.